Tae Bo – Fitness

Sedinta (o ora)

– 20 lei

Abonament

4 sedinte – 60 lei

Abonament

8 sedinte – 100 lei

Abonament

12 sedinte – 120 lei

Tae Bo – BoomBoxing

Sedinta (o ora)

– 20 lei

Abonament

4 sedinte – 80 lei

Abonament

8 sedinte – 120 lei

Pilates

Sedinta (o ora)

– 20 lei

Abonament

4 sedinte – 60 lei

Abonament

8 sedinte – 100 lei

Stretch & Tone

Sedinta (o ora)

– 20 lei

Abonament

4 sedinte – 60 lei

Tae Bo BoomBoxing + Pilates

Abonament

150 lei

Tae Bo Fitness + Pilates

Abonament

150 lei

Tae Bo Fitness + Tae Bo BoomBoxing

Abonament

150 lei

Tae Bo Fitness + Tae Bo BoomBoxing + Pilates

Abonament

170 lei